preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

Statut i pravilnici škole
DOKUMENT  Datum objave
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 27.3.2024. Preuzmi
Izmjene i dopune Statuta 11.07.2023. Preuzmi
Izmjene Statuta 28.12.2023. Preuzmi
PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave 28.12.2023. Preuzmi

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT Gospodarske škole Varaždin 

Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima, 2022.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, 2022.

Procedura stvaranja ugovornih obveza 

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura zaprimanja i provjere e-računa te plaćanja po e-računima

Procedura blaganičkog poslovanja u Gospodarskoj školi Varaždin

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu Školskog sportskog društva

Pravilnik o poslovima i radnim zadacima s posebnim uvjetima rada

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti knjižne građe

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu školske knjižnice, 2022.

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Pravilnik o osobnim zaštitinim sredstvima

Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Izmjena poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Pravilnik o službenim putovanjima

Izmjene i dopune Pravilnika o službenim putovanjima 

Etički kodeks radnika Gospodarske škole Varaždin

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o načinu provođanja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Poslovnik o radu Prosudbenog odbora i Povjerenstva za obranu završnog rada

Poslovnik o izradbi i obrani završnog rada s područja rada Ekonomije, trgovine i poslovne administracije - zanimanje Ekonomist

Pravilnik o štetama počinjenim na imovini škole

Pravilnik o sigurnoj i odgovorjnoj upotrebi informacijsko komunikacijske tehnologije u Gospodarskoj školi Varaždin

Pravilnik o izmjeni pravilnika o sigurnoj i odgovornoj upotrebi infomacijsko komunikacijske tehnologije u Gospodarskoj školi Varaždin

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o unjutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciju radnih mjesta

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

PRAVILNIK O POSTUPANJU ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Pravilnik o načinima i postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst

Pravilnik za učenike s teškoćama

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol nasilje

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilinik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Izmjena Pravilinika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o polaganju Državne mature

Zakon o strukovnom obrazovanju

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dođi na GOŠK Varaždin!

  Ul. Božene Plazzeriano 4, Varaždin

 
Kontaktirajte nas

Tajništvo

 +385 42 492 272

 gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr

 

 

Facebook stranica GOŠK    

 

 
AKTUALNO

 

 
ŠKOLSKE NOVINE

 

 

 
 

 

 

Njemački otvara mnoga vrata

 
 

 

 

 

 
 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 

 

 

Na priloženoj slici potražite školsku knjižnicu
Gospodarske škole!!!

 
Virtualna knjižnica Gospodarske škole Varaždin

 

 

 

 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 

 
 > O školi  > Statut i pravilnici škole
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju