preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

 
LEKTIRA
Popis djela iz hrvatske i svjetske književnosti za četverogodišnje strukovne škole (sa satnicom: I.razred - 4 sata, II.razred – 4 sata, III.razred – 3 sata, IV. razred – 3 sata)
 
PRVI RAZRED
 1. Homer, ILIJADA, pjevanje I. i XVI.
 2. Ivana Brlić- Mažuranić, REGOČ
 3. George Orwell ŽIVOTINJSKA FARMA ili
      Milan Kundera, ŠALA
 4. Slavko Kolar, BREZA ili
      Mile Budak, OPANCI DIDA VIDURINE
 5. Vjekoslav Kaleb, GOST
 6. Nenad Brixy, MRTVACIMA ULAZ ZABRANJEN ili
      Marija Jurić Zagorka, GRIČKA VJEŠTICA
 7. Sofoklo, ANTIGONA
 8. Marin Držić, SKUP
 9. Biblija, Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Judita,
    Psalmi (izbor) i Evanđelje po Ivanu
10. Homer, ODISEJA ( I., XIX., XXI.)
11. Eshil , OKOVANI PROMETEJ
12. Plaut, ŠKRTAC
13.Dante Alighieri, BOŽANSTVENA KOMEDIJA
     (Pakao, I.-V.)
14. Francesco Petrarca, KANCONIJER (I., III., V., XIII., LXI., CVI.)
15.Giovanni Boccaccio, DECAMERON
    (Uvod; 1. dan 1. novela; 2. dan 3 novela; 10 dan 5 novela)
16. Marko Marulić, DAVIDIJADA (1.pjevanje; stih 1-11,
     Stih 140-160)
 
 
DRUGI RAZRED
 1. Miquel Cervantes de Saavedra, DON QUIJOTE (ulomci)
 2. William Shakespeare, HAMLET
 3. Marko Marulić, JUDITA
 4. Petar Zoranić, PLANINE (Otkud bura ishodi i zač se zove ili
      Zač se grad Nin zove gdo ga najpri sazida i Perivoj od slave
      i v njem vile)
 5. Petar Hektorović, RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE
      (Parvi dan, stih 1-20, 497-508; Drugi dan, stih 595-685; Treti dan,  
        stih 1510-1532)
 6. Marin Držić, DUNDO MAROJE
 7. Ivan Gundulić, SUZE SINA RAZMETNOGA, DUBRAVKA i
      OSMAN (I., 1-36; IV., 345-432, VII., 269-308, VIII., 569-592,
     IX., 321-408, XI., 1-184, XX., 289-376)
 8. Moliere, MIZANTROP ili UMIŠLJENI BOLESNIK
 9. Johann W. Goethe, PATNJE MLADOG WERTHERA
10. F.Schiller, RAZBOJNICI
11. George G. Byron, PUTOVANJE CHILDEA HAROLDA   
      (ulomak)
12. Edgar Allan Poe, GAVRAN i UBOJSTVA U ULICI MORGUE
13. Ivan Mažuranić, SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA (Harač i Kob)
 
 
 
TREĆI RAZRED
 1. August Šenoa, ZLATAROVO ZLATO
 2. Honore de Balzac, OTAC GORIOT
 3. Fjodor M. Dostojevski, ZLOČIN I KAZNA
 4. Lav N. Tolstoj, ANA KARENJINA ili USKRSNUĆE
 5. Eugen Kumičić, ZAČUĐENI SVATOVI
 6. Ksaver Šandor Gjalski POD STARIM KROVOVIMA (izbor)
 7. Ante Kovačić, U REGISTRATURI
 8. Josip Kozarac, OPRAVA ili SLAVONSKA ŠUMA
 9. Vjenceslav Novak, POSLJEDNI STIPANČIĆI
10. Henrik Ibsen, LUTKINA KUĆA(Nora) ili HEDDA GABLER
11. Janko Leskovar, MISAO NA VJEČNOST
12. Antun Gustav Matoš, OKO LOBORA
13. Dinko Šimunović, ALKAR
14. Milan Begović, PUSTOLOV PRED VRATIMA ili  
      AMERIKANSKA JAHTA U SPLITSKOJ LUCI
 
 
 
 
ČETVRTI RAZRED
 1. Marcel Proust, U TRAŽENJU IZGUBLJENOG VREMENA
    (Combray)
 2. Miroslav Krleža, KHEVENHILLER, POVRATAK FILIPA 
    LATINOVICZA i GOSPODA GLEMBAJEVI
 3. Ivo Andrić, PROKLETA AVLIJA
 4. Bertolt Brecht, MAJKA HRABROST I NJEZINA DJECA
 5. Albert Camus, KUGA
 6. Eugene Ionesco, ĆELAVA PLESAČICA ili STOLICE
 7. Petar Šegedin, NOVELE (izbor)
 8. Vladan Desnica, ZIMSKO LJETOVANJE ili PRIPOVIJESTI
     (po izboru)
 9. Ranko Marinković, KIKLOP
10. Antun Šolja, LUKA
11. Vitomir Lukić, SOBA ZA PROLAZNIKE
12. Ivo Brešan, PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA
     DONJA
13. Ivan Aralica, OKVIR ZA MRŽNJU ili
     Nedjeljko Fabrio, SMRT VRONSKOG
14. Pavao Pavličić, VEČERNJI AKT ili DUNAV
 
 
 
 
Popis djela iz hrvatske i svjetske književnosti za četverogodišnje strukovne škole (sa satnicom: I.razred – 3 sata, II.razred – 3 sata, III.razred – 3 sata, IV.razred – 3 sata)
 
PRVI RAZRED
1. Homer, ILIJADA, pjevanje I. i XVI.
2. Ezop-J. de la Fontaine, BASNE (po izboru)
3. I. Brlić Mažuranić, REGOČ
4. George Orwell, ŽIVOTINJSKA FARMA ili
    Milan Kundera, ŠALA
5. Marija Jurić Zagorka, GRIČKA VJEŠTICA
6. S. Kolar, BREZA ili
    Vjekoslav Kaleb, GOST
7. Sofoklo, ANTIGONA
8. Marin Držić, NOVELA OD STANCA
9. Biblija: Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Evanđelje po Ivanu i
    Psalmi (po izboru)
10. Homer, ODISEJA (pjevanje I., XIX., XXI.)
11. Eshil, OKOVANI PROMETEJ
12. Plaut, TVRDICA (Škrtac)
13. Dante Alighieri, BOŽANSTVENA KOMEDIJA (Pakao, I.-V.)
14. Francesco Petrarca, KANCONIJER (I., III., V., XIII.)
15. Giovanni Boccaccio, DECAMERON (Uvod; 1. dan 1. novela;
      2. dan 3 novela)
 
 
DRUGI RAZRED
 1. Miguel de Cervantes, DON QUIJOTE (ulomci)
 2. William Shakespeare, HAMLET
 3. Marko Marulić, JUDITA
 4. Petar Zoranić, PLANINE (Otkud bura ishodi i zač se zove
     Ili Zač se grad Nin zove i gdo ga najpri sazida)
 5. Petar Hektorović, RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE (Parvi dan, stih 1-20, 497-508; Drugi dan, stih 595-685; Treti dan, stih 1510-1532)
 6. Marin Držić, DUNDO MAROJE
 7. Ivan Gundulić, SUZE SINA RAZMETNOGA, DUBRAVKA i
     OSMAN (I., 1-36; IV., 345-432; VII., 269-308; VIII., 569-592;
     IX., 321-408; XI., 1-184; XX., 289-376)
 8. Moliere, MIZANTROP ili UMIŠLJENI BOLESNIK
  9. Carlo Goldoni, KRČMARICA MIRANDOLINA
 10. Johann W. Goethe, PATNJE MLADOG WERTHERA
 11. George G. Byron, PUTOVANJE CHILDEA HAROLDA 
      (ulomak)
 12. Ivan Mažuranić, SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA
      (Harač i Kob)
 
 
 
 
 
 
TREĆI RAZRED
1. August Šenoa, ZLATAROVO ZLATO
2. Honore de Balzac, OTAC GORIOT
3. Fjodor M. Dostojevski, ZLOČIN I KAZNA ili
    USKRSNUĆE
4. Lav N. Tolstoj, ANA KARENJINA ili USKRSNUĆE
5. Eugen Kumičić, ZAČUĐENI SVATOVI
6. Ksaver Šandor Gjalski, POD STARIM KROVOVIMA (izbor)
7. Ante Kovačić, U REGISTRATURI
8. Josip Kozarac, OPRAVA ili SLAVONSKA ŠUMA
9. Vjenceslav Novak, POSLJEDNJI STIPANČIĆI
10. Henrik Ibsen, LUTKINA KUĆA (Nora) ili HEDDA GABLER
11. Janko Leskovar, MISAO NA VJEČNOST
12. Dinko Šimunović, DUGA
13. Milan Begović, PUSTOLOV PRED VRATIMA
14. Ivan Kozarac, ĐUKA BEGOVIĆ
 
 
 
 
 
 
 
 
ČETVRTI RAZRED
 1. Marcel Proust, U TRAŽENJU IZGUBLJENOG VREMENA
    (Combray)
 2. Miroslav Krleža, KHEVENHILLER, POVRATAK FILIPA
      LATINOVICZA i GOSPODA GLEMBAJEVI
 3. Ivo Andrić, PROKLETA AVLIJA
 4. Bertolt Brecht, MAJKA HRABROSZ I NJEZINA DJECA
 5. Albert Camus, KUGA
 6. Petar Šegedin, NOVELE (izbor)
 7. Vladan Desnica, ZIMSKO LJETOVANJE ili PRIPOVIJESTI
     (po izboru)
 8. Ranko Marinković, KIKLOP
 9. Antun Šolja, LUKA
10. Vitomir Lukić, SOBA ZA PROLAZNIKE
11. Ivan Brešan, PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDOŠA
      DONJA
12. Ivan Aralica, OKVIR ZA MRŽNJU ili
     Nedjeljko Fabrio, SMRT VRONSKOG
13. Pavao Pavličić, DUNAV
 
 
 
 
 
Popis djela iz hrvatske i svjetske književnosti za trogodišnje strukovne škole
 
PRVI RAZRED
 1. Homer, ILIJADA (PJEVANJE I. i XVI.)
 2. Ezop-J. de la Fontaine, BASNE (izbor)
 3. Ivana Brlić-Mažuranić, ŠEGRT HLAPIĆ ili REGOČ
 4. George Orwell, ŽIVOTINJSKA FARMA
 5. Marija Jurić Zagorka, GRIČKA VJEŠTICA
 6. Mile Budak, OPANCI DIDA VIDURINE ili
     Slavko Kolar, BREZA ili
     Vjekoslav Kaleb, GOST
 7. August Cesarec, SIN DOMOVINE, životna drama Eugena
      Kvaternika
 8. Pero Budak, KLUPKO
 9. Biblija, Knjiga Postanka, Psalmi ili Mudre izreke-izbor i Evanđelje
     Po Ivanu (V.)
10. Homer, ODISEJA (pjevanje I. i XIX.)
11. Sofoklo, ANTIGONA ili KRALJ EDIP
12. Plaut, HVALISAVI VOJNIK
13. Dante Alighieri, BOŽANSTVENA KOMEDIJA (Pakao, I-V.)
14. Francesco Petrarca, KANCONIJER (I., XXXV., CCCXII.)
15. Giovanni Boccaccio, DECAMERON (I.1; VI. 10; VIII.8)
16. Miguel de Cervantes, DON QUIJOTE (I.8 itd.)
17. William Shakespeare, HAMLET
18. Marko Marulić, JUDITA (Libro peto)
19. Petar Zoranić, PLANINE ( Okuda bura ishodi i zač se zove ili Zač
      se grad Nin zove i gdo ga najpri sazida)
20. Petar Hektorović, RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE
      (Parvi dan, stih 1-20, 497-508)
21. Marin Držić, DUNDO MAROJE
 
 
DRUGI RAZRED
 1. Ivan Gundulić, DUBRAVKA (Skazanje deveto) i OSMAN
     (I., 1-36; VII., 269-308; )
 2. Moliere, ŠKRTAC ili UMIŠLJENI BOLESNIK
 3. Ivan Mažuranić, SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA (4., Harač)
 4. August Šenoa, KAMENI SVATOVI i ZLATAROVO ZLATO
 5. Honore de Balzac, OTAC GORIOT
 6. Eugen Kumičić, JELKIN BOSILJAK
 7. Ksaver Šandor Gjalski, POD STARIM KROVOVIMA
 8. Ante Kovačić, U REGISTRATURI
 9. Rikard Jorgovanić, MLINARSKA DJECA
10. Josip Kozarac, TENA ili SLAVONSKA ŠUMA
11. Vjenceslav Novak, TITO DORČIĆ
12. Josip Eugen Tomić, OPANČAREVA KĆI
 
 
 
 
TREĆI RAZRED
 1. Ibsen, LUTKINA KUĆA (Nora)
 2. Janko Leskovar, MISAO NA VJEČNOST ili KATASTROFA
 3. Dinko Šimunović, DUGA ili
     Franjo Horvat Kiš, ŽENIK
 4. Milan Begović, AMERIKANSKA JAHTA U SPLITSKOJ LUCI
     iIli PUSTOLOV PRED VRATIMA
 5. Ivan Kozarac, SUDOPERKA ili ĐUKA BEGOVIĆ (ulomak)
 6. Ernest Hemingway, STARAC I MORE
 7. Miroslav Krleža, BALADE PETRICE KEREMPUHA (izbor)
 8. August Cesarec, TONKINA JEDINA LJUBAV
 9. Viktor Car Emin, MALI OD FOGUNA
10. Slavko Kolar, MI SMO ZA PRAVICU
11. Eugene Ionesco, STOLICE ili ĆELAVA PLESAČICA
12. Ranko Marinković, RUKE (po izboru)
13. Ivo Brešan, PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA
      DONJA
14. Ivan Aralica, OKVIR ZA MRŽNJU
15. Stjepan Čuić, STALJINOVA SLIKA
16. Pavao Pavličić, DOBRI DUH ZAGREBA (priča po izboru)
 

Dođi na GOŠK Varaždin!

  Ul. Božene Plazzeriano 4, Varaždin

 
Kontaktirajte nas

Tajništvo

 +385 42 492 272

 gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr

 

 

Facebook stranica GOŠK    

 

 
AKTUALNO

 

 
ŠKOLSKE NOVINE

 

 

 
 

 

 

Njemački otvara mnoga vrata

 
 

 

 

 

 
 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 

 

 

Na priloženoj slici potražite školsku knjižnicu
Gospodarske škole!!!

 
Virtualna knjižnica Gospodarske škole Varaždin

 

 

 

 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 

 
 > Knjižnica  > Informacijski izvori  > Popis lektire
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju