preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

DRŽAVNA MATURA - info

OBAVIJEST UČENICIMA

O POLAGANJU IZBORNIH ISPITA DRŽAVNE MATURE

 

Prema Sporazumu koji su 13. travnja 2018. potpisali Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Varaždinska županija i osmero ravnatelja varaždinskih srednjih škola o provedbi pilot projekta osnovan je Ispitni centar za polaganje izbornih ispita. Ispitni centar organiziran je prostorima Prve gimnazije Varaždin u kojoj će učenici pisati sve izborne ispite OSIM STRANIH JEZIKA. Svi ispiti iz stranih jezika polažu se u Gospodarskoj školi.

Prva gimnazija Varaždin nalazi se u ulici Petra Preradovića 14. Učenici na jutarnje ispite trebaju doći u 7,20 sati, a na poslijepodnevne u 13,20 sati, ući na glavni ulaz (novi dograđeni stakleni dio škole) te u predvorju na oglasnoj ploči pronaći svoje ime i prezime te broj ispitne prostorije u kojoj polažu ispit. OBAVEZNO DONIJETI OSOBNU ISKAZNICU i propisani pribor za taj ispit.

Ispiti će se pisati pod istim uvjetima kao i u matičnim školama sukladno Pravilniku o državnoj maturi. Na svim ispitima bit će prisutna ispitna koordinatorica Renata Mađarić i nekoliko dežurnih nastavnika iz Gospodarske škole. Ako imate pitanja ili nejasnoća u Prvoj gimnaziji možete se obratiti bilo kome od zaposlenika škole koji će vam pomoći ili vas odvesti do vaše ispitne koordinatorice.

Varaždin, 15. svibnja 2018.

______________________________________________________________________________________

Na ovoj stranici možete pročitati informacije vezane uz polaganje ispita državne mature u Gospodarskoj školi Varaždin.

Ispitna koordinatorica: Renata Mađarić, prof.

Pitanja ispitnoj koordinatorici na:

095/4200 217 ili mail  renata.madaric@skole.hr


 

KALENDARI POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2017./2018.

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/03/kalendar_ljetni-rok_17_18.pdf

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/03/Kalendar-2-polaganja-ispita-DM_2017.-2018.jesen_.pdf

ISPITNI KATALOZI:

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2017-2018/

 

12. veljače 2018.

OBAVIJEST UČENICIMA

Mole se učenici da još jednom na stranici postani student provjere koje su ispite državne mature prijavili budući da uskoro istječe za to određeni rok – 15. veljače do 12,00 sati.

Studijski programi moći će se prijavljivati do 16. 7. 2018., no, učenici neće moći dodati onaj studijski program koji zahtijeva određeni ispit državne mature koji nije prijavljen do 15. veljače.

Kod dodavanja studijskog programa automatski se mijenjaju razine ispita pa treba provjeriti koje razine i izborni ispiti su prijavljeni nakon dodavanja fakulteta. Također, treba obratiti posebnu pažnju onim fakultetima koji imaju posebne provjere jer su kod njih rokovi drugačiji.

Verifikacija podataka – mole se učenici da potvrde osobne podatke i ocjene PRVA TRI RAZREDA. Potvrda se vrši na način da se ispod osobnih podataka te ocjena svakog razreda klikne na riječ POTVRDI.

Ako imate dodatnih pitanja, javite se ispitnoj koordinatorici.

 

Sve informacije o prijavama studijskih programa dostupne su na mrežnoj stranici www.studij.hr
 

PRIJAVA U SUSTAV (www.postani-student.hr) - UPUTE ZA UČENIKE
Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole.
Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN. PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.
Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a njegovu ispitnomu koordinatoru.
Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji podatci / Osnovni podatci’.
Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ‘Prijava nije uspjela’ i ponuditi ponovni upis podataka. Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.
Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.
Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-poruke sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.
Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu www.postani-student.hr, potrebno je problem prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501 899.
Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa
.

 

Opći uvjeti sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe

Mrežna stranica www.postani-student.hr korisničko je sučelje prema Središnjemu registru državne mature i Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta. U javnome dijelu omogućuje uvid u ponudu studijskih programa, upisne kvote i uvjete upisa na studijske programe u Republici Hrvatskoj. U korisničkome dijelu ovaj sustav omogućuje prijavu ispita državne mature, prijavu studijskih programa te uvid u vlastite rezultate po svim elementima vrjednovanja za rangiranje pri upisu na studijske programe. Pristup korisničkome dijelu omogućuje se samo korisnicima s odgovarajućim elektroničkim identitetom koji unosom TAN-a dobivenoga prilikom prve prijave u sustav prihvate i elektronički potpiau ove uvjete korištenja.

Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje (NCVVO) javna je ustanova čija je zadaća vanjsko vrednovanje obrazovnoga sustava, a posebice priprema, organizacija i provedba ispita državne mature. NCVVO će za kandidate pripremiti ispite državne mature, osigurati odgovarajuće uvjete polaganja te pravovremeno i objektivno ocjenjivanje i objavu rezultata ispita. Središnji prijavni ured (SPU) ustrojen je pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje sa zadaćom pružanja informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. SPU će pružati pravovremene i točne informacije o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, objedinjavati sve podatke o ispunjavanju uvjeta za upis kandidata na visoka učilišta te osigurati pravovremenu objavu rang-lista za upis studenata na studijske programe.

CARNet je javna ustanova čija je svrha posjpešivanje napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini, pomoću novih informacijskih tehnologija. CARNet će osigurati informatičku infrastrukturu za sustav www.postani-student.hr, brinuti se o stalnoj dostupnosti sustava i zaštiti podataka te putem helpdesk službe pružati pomoć u svezi s korištenjem sustava. Korisnici iz redovnoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj u sustav se prijavljuju svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@edu.hr. Korisnici koji su prethodne godine završili redovno školovanje novi elektronički identitet dobivaju kroz proces aktivacije. Ostali korisnici korisnički identitet dobivaju nakon registracije. Aktivacija i registracija su besplatne. Korištenje sustava također se dodatno ne naplaćuje. Prije prve prijave u sustav korisnici su dužni u sustav upisati broj svoga mobilnog telefona. NCVVO, SPU i visoka učilišta smiju taj broj koristiti isključivo za dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja korisnika o značajnim informacijama u svezi s polaganjem ispita državne mature ili prijavom i upisom na studijske programe.

Za prijavu u sustav i kritične radnje u sustavu korisnicima se na njihov mobilni telefon SMS porukom isporučuju PIN, TAN i, ako je potrebno, novi korisnički identitet. Prva je isporuka besplatna za sve korisnike. Ponovno slanje korisničkih podataka na mobilni telefon korisnika tereti korisnički račun s 3,66 kn za korisnike iz Republike Hrvatske odnosno 1,40 KM za korisnike iz BIH.

Polaganje ispita državne mature besplatno je za sve korisnike koji se trenutačno školuju u redovnome sustavu srednjega obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ostali korisnici polaganje ispita državne mature plaćaju prema cjeniku koji odredi NCVVO.

Prijave studijskih programa besplatne su za sve korisnike, s izuzetkom troškova provođenja dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje samostalno određuju visoka učilišta.

Korisnici se obvezuju:

da će u sustav unositi samo podatke koji odgovaraju istini, odnosno potvrditi točnost samo onih podataka koji odgovaraju istini;
da će se primjereno odnositi prema osobama koje pružaju podršku sustavu tijekom komunikacije putem e-pošte ili telefona;
da neće pokušati neovlašteno pristupiti bilo kojemu dijelu sustava;
da neće prijavljivati studijske programe koje ne namjeravaju studirati, odnosno da će prije objave konačnih rang-lista odjaviti takve studijske programe
da će upisati studijski program na koji su ostvarili pravo upisa u trenutku objave konačnih rang lista.

Korisnicima koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, visoko učilište zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine, koja iznosi od 2.000 kn do 50.000 kn, ovisno o studijskome programu.

 

 

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2017-2018/

 

 

 

 

 


 

   Pravilnik o polaganju Državne mature

   Najčešće postavljana pitanja - FAQ

  Preporuke za rješavnje ispita iz matematike

 

   

 

Kalendar - mjesečni pregled
Svibanj 2018.
DRŽAVNA MATURA info

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
30. Travanj 1. Svibanj 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31. 1. Lipanj 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Prikazani događaji
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju