preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

 > NASLOVNICA
VIJESTI I DOGAĐAJI

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Vjekoslav Mauriček, 9. 4. 2018.

Gospodarska škola Varaždin dana 9.4. 2018. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. NASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA

      - puno radno vrijeme. 

      - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, zamjena zaradnicu na

        bolovanju.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.), Gospodarska škola Varaždin dana 9.4. 2018. godine raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. NASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA

      - puno radno vrijeme

      - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, zamjena zaradnicu na

        bolovanju.

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvui stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 1/96).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi,
3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
4. presliku domovnice ili elektronski zapis,

5. rodni listili elektronski zapis,

6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(http://ss-gospodarska-vz.skole.hr), do 17. 4. 2018. godine, na adresu Gospodarske škole Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O ishodu natječaja Škola će izvijestiti kandidate u roku od (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.
 

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                               Katica Kalogjera Novak, dipl. ing.
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 
HOSPITALITY NETWORK

 
Projekt "Ja MOGU"

 

 
TALENT SHOW

 
Korisni linkovi
 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 
VANJSKI LINKOVI

 
 > NASLOVNICA
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju