preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

 > NASLOVNICA
VIJESTI I DOGAĐAJI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Autor: Vjekoslav Mauriček, 26. 10. 2018.

NATJEČAJ 

za radno mjesto stručnog suradnika psihologa-pripravnika / stručnu

suradnicu psihologinju-pripravnicu

 

1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG-PRIPRAVNIK / STRUČNA SURADNICA

PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNICA

 - puno radno vrijeme

 - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme u trajanju od godine dana

 - 1 polaznik/polaznica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto stručnog suradnika psihologa-pripravnika / stručnu

suradnicu psihologinju-pripravnicu

 

1. STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG-PRIPRAVNIK / STRUČNA SURADNICA

PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNICA

 - puno radno vrijeme

 - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme u trajanju od godine dana

 - 1 polaznik/polaznica

 

 Uvjeti koje kandidati/kinje trebaju zadovoljiti:

- uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjo školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno dostaviti:

- 1. životopis

- 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- 3. domovnicu

- 4. rodni list

- 5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- 7. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju

- 8. potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih

 

 OSTALI UVJETI:

 1. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- na radno mjesto stručnog suradnika psihologa-pripravnika / stručnu suradnicu psihologinju-pripravnicu u školskoj ustanovi ne može se primiti osoba za koju postoje zapreke sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:

- 8 dana od dana objave natječaja, tj do 5. 11. 2018. godine

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 Osoba se može primiti na radno mjesto stručnog suradnika psihologa-pripravnika / stručnu suradnicu psihologinju-pripravnicu ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba i ako je bez staža osiguranja u obrazovnoj razini za koju se traži pripravništvo.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni/ne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenja ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati/kinje dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata/kinja, a prije potpisivanja ugovora, odabrani kandidat/kinja će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

 

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj je objavljen 26. 10. 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gospodarske škole Varaždin.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin.
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 
HOSPITALITY NETWORK

 
Projekt "Ja MOGU"

 

 
TALENT SHOW

 
Korisni linkovi
 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 
 > NASLOVNICA
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju