2021-01-27 13:46:06

27.siječnja – Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

 

U sklopu projekta Šafran učenici su zajedno s nastavnicama Gospodarske škole Varaždin pripremili program i  aktivnosti kako bi obilježili Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.

Tako će preko platforme ZOOM prof. Irena Ipša održati uvodnu riječ uz prikazivanje kratkog video materijala. Nakon toga će prof. Štefica Pokorny održati predavanje o Edith Stein. Zatim će prof. Biserka Zajec održati kratku prezentaciju o židovskoj povijesti i kulturi grada Varaždin nakon ćega će slijediti Kahoot kviz na istu temu. Ovoj prigodi će se pridružiti i prof. Barabara Dukarić koja je u knjižnici škole pripremila pano na temu: "Holokaust u književnosti" kako bi potaknula učenike da pročitaju neka književna djela s tematikom holokausta.

Knjižničarka

 


Gospodarska škola Varaždin