2020-06-09 14:37:46

POZIV UČENICIMA ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA U STATUSU REDOVITOG UČENIKA

Pozivaju se učenici koji u roku od dvije godine od završetka trogodišnje strukovne škole žele nastaviti daljnje školovanje u Gospodarskoj  školi Varaždin u statusu redovitog  učenika za strukovnu kvalifikaciju/zanimanje  PRODAVAČ i KOMERCIJALIST  (Obrazovni sektor: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA  ADMINISTRACIJA) i za strukovnu kvalifikaciju /zanimanje HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR  (Obrazovni sektor TURIZAM I UGOSTITELJSTVO) da podnesu pismeni zahtjev za nastavak obrazovanja do 5. srpnja 2020. godine.

Zahtjev podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika u pisanom obliku na  adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin. zahtjev mora sadržavati:

- osobne podatke o učeniku

- naziv zanimanja u kojem želi nastaviti školovanje (PRODAVAČ,  KOMERCIJALIST ili HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR)

- naziv završene trogodišnje strukovne kvalifikacije/zanimanja

Zahtjevu treba priložiti:

- izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbu o završenom  obrazovanju.

 U Pravilniku o uvjetima i načinima  nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije navodi se:

Učenik koji  je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovnog učenika u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjeg obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjeg obrazovnog programa.

Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje za stjecanje više razine kvalifikacije  može nastaviti učenik  čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg  strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. 

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole.

O zahtjevu učenika, odnosno roditelja ili skrbnika malodobnog učenika za nastavkom obrazovanja odlučuje  Škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje rješenjem.


Gospodarska škola Varaždin