2020-05-20 11:44:39

Model slobodnog odlučivanja o karijeri

Gospodarska škola Varaždin sudjeluje u četverogodišnjem projektu (2020. - 2023.) Hrvatske zaklade za znanost "Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata (Free Career Choice)" kojeg provodi Institut Ivo Pilar. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim studjima, Sveučilištem u Vancouveru i Sveučilištem u Ghentu.

Projekt je usmjeren ispitivanju procesa odlučivanja o karijeri tijekom adolescencije, praćenjem učenika u dobi od 11 do 19 godina koji prolaze tranzicije u karijeri – nakon osnovne i nakon srednje škole.

Osim istraživačkog dijela, u okviru kojeg će se evaluirati Model slobodnog odlučivanja o karijeri, projekt ima i praktični dio u kojem se nadograđuje i adaptira online sustav za profesionalno usmjeravanje Put karijere kako bi bio prikladan za osnovnoškolce i srednjoškolce.

Postojanje takvog alata za profesionalno usmjeravanje korisno je za dobrobit svakog učenika, ali i za razvoj pravednijeg društva u cjelini, jer školsko okruženje pruža mogućnost da se pomoć i podrška u razvoju karijere pruži svima, bez dodatne naknade.

Sudjelovanje u istraživanju može učenicima biti korisno za razvoj njihove profesionalne zrelosti budući da ih potiče na aktivno razmišljanje o vlastitim profesionalnim izborima i razvoju karijere. Sudjelovanje u istraživanju pridonosi boljem razumijevanju procesa izbora i razvoja karijere te kvalitetnijem profesionalnom savjetovanju i usmjeravanju učenika.

Više o projektu moguće je saznati na poveznici


Gospodarska škola Varaždin