2017-07-13 11:45:01

RASPORED POLAGANJA PREDMETNIH ISPITA

Raspored polaganja predmetnih ispita za učenike:

Petar Runac, 3.E

Maja Oršuš, 3.P

Marija Buhin, 3.P

Martina Šekrst, 4.K

Patricija Henec, 1.T

 


Gospodarska škola Varaždin