preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

 > NASLOVNICA
VIJESTI I DOGAĐAJI

Natječaj za radna mjesta

Autor: Vjekoslav Mauriček, 4. 9. 2018.

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin 4. 9. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. TAJNIK/CA ŠKOLE

 • 1 izvršitelj
 • puno radno vrijeme
 • radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja

 

2. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA

 • 1 nastavnik/ca
 • puno radno vrijeme
 • radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

 

3. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

 • 1 nastavnik/ca
 • nepuno radno vrijeme, 19 sati nastave tjedno
 • radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

 

 

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Božene Plazzeriano 4,

42 000 Varaždin

 

Varaždin 4. 9. 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. TAJNIK/CA ŠKOLE
 • 1 izvršitelj
 • puno radno vrijeme
 • radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja

-  UVJETI: - kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- na natječaj se može javiti osoba koja je završila:

1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1

 

- UZ  PISMENU PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

            1. životopis

            2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            3. domovnicu

            4. rodni list

            5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

            6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju

8. vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin

 

 

2. NASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA

            - 1 nastavnik/ca

            - puno radno vrijeme

            - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

 

    - UVJETI: kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

         - UZ  PISMENU PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

            1. životopis

            2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

            4. domovnicu

            5. rodni list

            6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

            7. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednostipri zapošljavanju

 

9. vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin

 

 

3. NASTAVNIK/CA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA

            - 1 nastavnik/ca

            - nepuno radno vrijeme, 19 sati nastave tjedno

            - radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

 

           - UVJETI: kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

- UZ  PISMENU PRIJAVU NA NATJEČAJ KANDIDATI TREBAJU PRILOŽITI:

            1. životopis

            2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

            3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

            4. domovnicu

            5. rodni list

            6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

            7. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

8. odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednostipri zapošljavanju

 

9. vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja, voditelj obrade je Gospodarska škola Varaždin

 

 

 

OSTALI  UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SVA NAVEDENA RADNA MJESTA:

 

1. ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

2. ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA:

- 8 dana od dana objave natječaja, tj do 12. 9. 2018. godine

- nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenje ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabirakandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj je objavljen 4. 9. 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gospodarske škole Varaždin.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4,42 000 Varaždin.

 

 

                                                                                                                       Ravnateljica:

Katica Kalogjera Novak, dipl. ing

 
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 
HOSPITALITY NETWORK

 
Projekt "Ja MOGU"

 

 
TALENT SHOW

 
Korisni linkovi
 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 
 > NASLOVNICA
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju